GAZMAR

dostawa | wymiana | instalacja
butli gazowych

Gaz-Mar
Rynek 3
63-604 Baranów

tel. 694 623 089
email: info@gazmar.com


2011 © Gaz-Mar

Gaz płynny LPG

Propan butan - gaz w butlach 11kg

Gaz płynny LPG jest jednym z najczystszych źródeł energii. Gaz LPG stanowi mieszaninę propanu i butanu.
Gaz LPG nadaje się do zasilania silników benzynowych a szczególnie jest przydatny jago paliwo do wózków widłowych.
Mieszaninę propan butan - LPG - używa się w gospodarstwie domowym do gotowania i ogrzewania.
Gaz propan butan jest bardzo popularny w turystyce do zasilania kuchenek turystycznych.
Propan butan stosowany w motoryzacji, przemyśle, turystyce i gospodarstwie domowym nie zawiera związków siarki, dzięki czemu podczas spalania nie powstają toksyczne tlenki siarki.
Gazy propan i butan nie są toksyczne, LPG nie zanieczyszcza również gleby ani wód podziemnych. LPG nie powoduje także efektu cieplarnianego.
Gaz propan butan otrzymuje się głównie w procesie rafinacji ropy naftowej.
LPG stosowany w motoryzacji jest bez wątpienia najtańszym paliwem na rynku.

Należy także pamiętać o zachowaniu ostrożności przy stosowaniu LPG, ponieważ w normalnych warunkach ciśnienia i temperatury gaz propan również butan tworzy z powietrzem mieszaninę wybuchową.
Ponadto butle i zbiorniki w których, przechowywany jest LPG są pod ciśnieniem, warto zadbać o to aby butle z propanem butanem pochodziły od profesjonalnych dostawców.
Montaż instalacji przesyłającej gaz należy powierzyć wyspecjalizowanej firmie. Co jakiś czas warto sprawdzić instalację przesyłającą gaz propan butan na możliwość wycieku, takie badanie powinno się przeprowadzić przynajmniej raz do roku.